PAUN TRGOVINA d.o.o.

Velikogorička 27
10419 Vukovina
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije PAUN TRGOVINA d.o.o.

Poslovna aktivnost

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080469257
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR40705646433
Fax +385 1 6231307
Web stranica http://www.pauntrgovina.blog.hr

Banka(e)

 • Erste & Steiermarkische Bank

Ključni pokazatelji PAUN TRGOVINA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2015

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2014

  Od 1 do 2 milijuna EUR

Rukovoditelji PAUN TRGOVINA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Vlado Lukinić-Paun

direktor

Moglo bi vas još zanimati: