PITAGORA d.o.o.

Sinjska 5
21000 Split
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije PITAGORA d.o.o.

Poslovna aktivnost

: škola za grafički dizajn

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060017102
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 26.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR2312535119
Fax +385 21 522772

Banka(e)

 • Kreditna banka Zagreb

Ključni pokazatelji PITAGORA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji PITAGORA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Dražen Pažanin

direktor

Aktivnosti PITAGORA d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: