Kompass - Professionnel Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Ukratko:

usluge pranja i kemijskog čišćenja teksila

Opće informacije

 • Godina osnivanja

  1974

 • OIB

  66567932137

 • Temeljni kapital

  317.857 EUR

 • Vrsta tvrtke

  Glavni ured

 • Fax

  +385 1 4613360, 1 4613368

Banka(e)

 • Zagrebačka banka: 2360000-1101251967

Ključni pokazatelji

Zaposlenici

 • Na lokaciji

  od 0 do 9 Zaposlenih

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2013

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji

Uprava i rukovoditelji

 • Emil Poznovija

  predsjednik NO

 • E. K.

  član NO

 • M. M.

  član NO

 • J. G.

  član NO

 • D. T.

  član NO

 • A. G.

  član NO

 • Ž. B.

  član NO

 • F. L.

  član NO

 • G. R.

  član NO

 • N. G.

  direktor

 • dipl. oec. A. G.

  direktor

 • ing. V. K.

  zamj. dir.

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati:

 • Kompass omogućava:
 • Nacionalnu i globalnu prisutnost na tržištima više od 60 zemalja!
 • Pristup detaljnim i ažurnim kompanijskim informacijama lokalno i globalno
 • Pristup opsežnim i dobro indeksiranim bazama poslovnih subjekata