PREHRANA d.o.o.

Biškupečka ulica 56
42000 Varaždin
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije PREHRANA d.o.o.

Poslovna aktivnost

kiselog zelja i repe, octenih proizvoda te bučinog ulja

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 070065500
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR95187790217
Fax +385 42 241581
Web stranica http://www.prehrana-varazdin.com

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji PREHRANA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 50 do 99 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2015

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2014

  Od 2 do 5 milijuna EUR

Rukovoditelji PREHRANA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Domagoj Koprek

predsjednik uprave

Moglo bi vas još zanimati: