PRONTO d.o.o.

Draganjina 2
21000 Split
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije PRONTO d.o.o.

Poslovna aktivnost

grafička priprema, dizajn, tisak, izrada pečata, tampon tisak

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060054795
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 19.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR47405565855
Fax +385 21 568337

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji PRONTO d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji PRONTO d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Stanko Reljić

član uprave

Moglo bi vas još zanimati: