ROBERTING d.o.o.

Jamadolska 57
47000 Karlovac
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ROBERTING d.o.o.

Poslovna aktivnost

Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 020003060
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 18.700 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR30526394310
Fax +385 47 415540

Banka(e)

 • Karlovačka banka

Ključni pokazatelji ROBERTING d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji ROBERTING d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Darko Buturajac

direktor

Aktivnosti ROBERTING d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

Moglo bi vas još zanimati: