SAN d.o.o.

Nova cesta 178
51410 Opatija
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije SAN d.o.o.

Poslovna aktivnost

Ostala trgovina na veliko

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040087058
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR99840917207
Fax +385 51 712887

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji SAN d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji SAN d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Miljenko Milih

direktor

Moglo bi vas još zanimati: