Contact - SRIJEM d.o.o.

Vilajska 6
31000 Osijek

Hrvatska

Fax +385 31 378334

Legal information - SRIJEM d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 56.000 HRK
OIB 030011006
OIB HR79093000972
No employees od 0 do 9 Employees
Kompass ID? HR016974

Poslovna aktivnost SRIJEM d.o.o.

potrošnog, sanitetskog i sanitarnog materijala i farmaceutskih proizvoda

Location -  SRIJEM d.o.o.

Opće informacije  SRIJEM d.o.o.

Banka(e)

OTP Banka Hrvatska

Rukovoditelji SRIJEM d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

ing. Vlatko Bašić

direktor

DEJAN BAŠIĆ

direktor

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  SRIJEM d.o.o.

Aktivnosti  SRIJEM d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti