Kompass - Professionnel Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Ukratko:

građevinarstvo trgovina na veliko i posredovanje u trgovini poslovanje nekretninama promidžba (reklama i propaganda) savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj dje-latnosti urbanističko i prostorno planiranje i pro-jektiranje zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada nadzor nad gradnjom izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja inženjering, projektni menadžment i teh-ničke djelatnosti izrada projekata za kondicioniranje zra-ka, hlađenje, projekata sanitarne kontro-le i kontrole zagađivanja i projekata akusti-čnosti premjeravanje terena dizajnerske usluge zastupanje stranih tvrtki posredovanje u vanjsko trgovinskom pro-metu

Opće informacije

 • Godina osnivanja

  1996

 • OIB

  65319936889

 • Temeljni kapital

  2.967 EUR

 • Vrsta tvrtke

  Glavni ured

Banka(e)

 • Societe Generale – Splitska banka: 2330003-1100133660

Ključni pokazatelji

Zaposlenici

 • Na lokaciji

  od 0 do 9 Zaposlenih

 • Tvrtka

  Nepoznato 

Prihod

 • 2013

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji

Uprava i rukovoditelji

 • Zdeslav Perković

  direktor

 • V. P.

  član uprave

Moglo bi vas još zanimati:

Kontakt

STUDIO ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o.