TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.

Last update:

Contact - TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.

Radnička cesta 80
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 46668601

Legal information - TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 18.000 HRK
OIB 080101171
OIB HR19130560524
No employees od 20 do 49 Employees
Kompass ID? HR022659

Poslovna aktivnost TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.

održavanja Microsoft Official Curriculum seminara, specijalističkih i korisničkih seminara, prodaja Microsoft softwarea i HP opreme, Prometric ispitni centar, projektiranje i instalacija softwarea, tehnička podrška i razvoj aplikacija

Location -  TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.

Opće informacije  TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.

Banka(e)

Erste & Steiermarkische Bank

Rukovoditelji TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Neven Bratranek

direktor

Ivan Filipović

direktor

Beata Sruk

vod. admin.

Mario Korbar

vodtelj razvoja

Neven Bratranek

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o.