TERRAKOM d.o.o.

Last update:

Contact - TERRAKOM d.o.o.

Radnička cesta 48
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 1 3000399

Legal information - TERRAKOM d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 3.277.300 HRK
OIB 070094379
OIB HR29050776382
No employees od 20 do 49 Employees
Kompass ID? HR434964

Poslovna aktivnost TERRAKOM d.o.o.

Cloud hosting i Cloud VPS usluge Svi naši poslužitelji nalaze se u dva odvojena datacentra, izgrađena po sigurnosnim i energetskim standardima, na adresi Radnička cesta 48/1 Zagreb i Selska cesta 90a/6 Zagreb. Lokacije su međusobno povezane optičkom vezo

Location -  TERRAKOM d.o.o.

Rukovoditelji TERRAKOM d.o.o.

Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Andrej Kalanović

direktor

Boris Levenski

direktor

Igor Tatarević

direktor

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  TERRAKOM d.o.o.