TIAS d.o.o.

Stjepana Radića bb
35253 Brodski Stupnik
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije TIAS d.o.o.

Poslovna aktivnost

uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, vinogradarstvo, vina proizvodnja

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 050001387
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 79.600 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR4953444240

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji TIAS d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji TIAS d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Antun Vinković

direktor

Aktivnosti TIAS d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

Moglo bi vas još zanimati: