TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ d.o.o.

Tuškani 10
47000 Karlovac
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ d.o.o.

Poslovna aktivnost

Ostale usluge povezane s tiskanjem

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 020002106
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 430.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR94181620965
Fax +385 47 655345
Web stranica http://www.tpr-ka.com

Banka(e)

 • Karlovačka banka

Ključni pokazatelji TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 10 do 19 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2015

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2014

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Ivana Prahović

direktor

Aktivnosti TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ d.o.o.

Moglo bi vas još zanimati: