TRAGURIUM COMMERCE d.o.o.

Kneza Trpimira 9
21220 Trogir
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije TRAGURIUM COMMERCE d.o.o.

Poslovna aktivnost

trgovina keramikom, sanitarijama i građevinskim materijalom

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060084204
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 19.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR73048586936
Fax +385 21 885649
Web stranica http://www.tragurium.hr

Banka(e)

 • Credo banka

Ključni pokazatelji TRAGURIUM COMMERCE d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 10 do 19 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2015

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2014

  Od 1 do 2 milijuna EUR

Rukovoditelji TRAGURIUM COMMERCE d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Vinko Repić

direktor

Moglo bi vas još zanimati: