UNIJAMETEOR - EKO d.o.o.

Kanalski put bb
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije UNIJAMETEOR - EKO d.o.o.

Poslovna aktivnost

Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080343295
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR28484971797
Fax +385 1 2409328

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji UNIJAMETEOR - EKO d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji UNIJAMETEOR - EKO d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Alija Imamović

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: