ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Celine 2
49210 Zabok
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Poslovna aktivnost

distribucije plina i maloprodaja naftnih derivata,benzinska pumpa

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080176836
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 18.608.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR67774118826
Fax +385 49 221349
Web stranica http://www.zagorski-metalac.hr

Banka(e)

 • Privredna banka

Ključni pokazatelji ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 5 do 10 milijuna EUR

 • 2015

  Od 5 do 10 milijuna EUR

 • 2014

  Od 5 do 10 milijuna EUR

Rukovoditelji ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Tomislav Rajić

direktor

Moglo bi vas još zanimati: