Kompass - Professionnel Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Ukratko:

Inženjering sigurnosti, Izrada procjena opasnosti i štetnosti iz zaštite na radu, Izrada planova zaštite od požara, Izrada općih akata iz zaštite od požara, Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, Ispitivanje štetnosti u radnom prostoru i okolišu, Pregled i ispitivanje električnih instalacija, Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija, Mjerenje statičkog elektriciteta, analiza stanja i normiranje zaštite od statičkog elektriciteta, Pregled i ispitivanja dojavnih sustava, sustava za odvođenje dima i topline, ručnih tipkala i sigurnosne rasvjete, Pregled i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara, Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca , Osposobljavanje povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu, Osposobljavanje za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Opće informacije

 • Godina osnivanja

  1993

 • OIB

  00106585846

 • Temeljni kapital

  39.815 EUR

 • Vrsta tvrtke

  Glavni ured

 • Fax

  +385 51 213285

 • Web stranica

  http://www.zzzr.hr

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria: 2484008-1101095272
 • Erste & Steiermarkische Bank: 2402006-1100388121

Izvoz

Zona: Zapadna Europa
Država: Njemačka

Ključni pokazatelji

Zaposlenici

 • Na lokaciji

  od 10 do 19 Zaposlenih

 • Tvrtka

  od 10 do 19 Zaposlenih

Prihod

 • 2013

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji

Uprava i rukovoditelji

 • Miroslav Mišetić

  direktor

Moglo bi vas još zanimati:

 • Kompass omogućava:
 • Nacionalnu i globalnu prisutnost na tržištima više od 60 zemalja!
 • Pristup detaljnim i ažurnim kompanijskim informacijama lokalno i globalno
 • Pristup opsežnim i dobro indeksiranim bazama poslovnih subjekata