Contact - ŽITO d.o.o.

Đakovština 3
31000 Osijek

Hrvatska

Fax +385 31 369949

Legal information - ŽITO d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities
Temeljni kapital 134.006.600 HRK
OIB 030033416
OIB HR3834418154
No employees od 250 do 499 Employees
Kompass ID? HR015414

Poslovna aktivnost ŽITO d.o.o.

i uzgoj svinja i prerada mesa; proizvodnja žitarica, smjesa, sjemenske robe, mineralnih gnojiva, trgovina na veliko i malo mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja

Location -  ŽITO d.o.o.

Other addresses

Adresa posjete Đakovština 3 31000 Osijek Hrvatska
Poštanska adresa null36 Osijek Hrvatska

Opće informacije  ŽITO d.o.o.

Banka(e)

Zagrebačka banka

Rukovoditelji ŽITO d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Marko Pipunić

direktor

Mato Božić

član uprave

Jozo Ljubičić

član uprave

Josip Bičvić

član uprave

Željko Senjić

vod. prav. službe

Danijel Bačani

voditelj marketinga, IT

Mira Romić

voditelj financija

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  ŽITO d.o.o.

Aktivnosti  ŽITO d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti