Kompass klasifikacija

Kompass klasifikacijski sustav temeljna je struktura Kompass platforme. Pokrivene su sve aktivnosti unutar poslovnih tržišta i sektora.Poznat je kao najopsežniji postojeći globalni klasifikacijski sustav. Za usporedbu, CPV, SIC i NACE klasifikacija imaju samo po nekoliko tisuća referenci.Kompass klasifikacija je dostupna u 68 država i prevedena na 24 jezika.Njenu strukturu čine: 67 sektora aktivnosti grupiranih u 15 industrijskih vertikala odnosno 3000 skupina aktivnosti kao i 55 000 proizvoda i usluga.