Contact - HT d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 1 4912822

Legal information - HT d.d.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Joint Stock Company
Activity
Temeljni kapital 882.853.500 HRK
OIB 080266256
OIB HR81793146560
No employees od 1000 do 4999 Employees
Kompass ID? HR004740

Poslovna aktivnost HT d.d.

THT Grupa vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji jedini pruža njihov puni spektar: objedinjuje usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i međunarodnih komunikacija. Osnovne djelatnosti društva Hrv

Location -  HT d.d.

Opće informacije  HT d.d.

Banka(e)

Zagrebačka banka

Rukovoditelji HT d.d. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Konstatinos Nempis

predsjednik uprave

Nataša Rapaić

član uprave, glav. operat. dir. za priv. korisnike

Boris Drilo

član uprave za tehniku i informacijske funkcije

Saša Kramar

član uprave i gl.dir. za poslovne korisnike (COOB)

Boris Batelić

član uprave i gl.dir za korisničko iskustvo (CCO)

Marija Felkel

član uprave za ljudske resurse (CHRO)

Daniel Daub

član uprave za financije (CFO)

Siniša Đuranović

stariji potpredsjednik

Senad Kulenović

Direktor operativnih poslova

Hrvoje Išek

direktor prodaje

Boris Sesar

direktor SME prodaje

Sandra Mokrović

korporativna jedinica za ljudske resurse

Stojka Škegro Ivanac

voditelj korporativne jedinice za ljudske resurse

Ivan Sedinić

IT direktor

Jere Dumanić

dir. marketinga poslovnih korisnika

Marjana Fabeta

HR business partner

Aleksandar Kovač

pom.dir. Sektora za nabavu i logistiku

Đurđica Klancir

glavna urednica T-Portala

Željko Žugec

voditelj projekta

Goran Blažun

rukovoditelj radne jedinice

Tomislav Ruk

direktor odjela

Marijana Bačić

rukovoditelj radne jedinice

Ratko Piškorić

direktor odjela

Nikola Francetić

oper. dir. za razvoj sadržaja

Irena Domjanović

e-Commerce direktor

Kristijan Matijašević

direktor marketinških komunikacija

Sanja Milinović

Dir. marketinškog razvoja proizvoda

Vera Pećar

direktor Sektora poslovnog planiranja i strategije

Richard Brešković

direktor marketinga

Antonija Jergović

direktor korporativnih komunikacija

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  HT d.d.

Aktivnosti  HT d.d.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti